foto-zpracovani-mezd2.JPG
Orientační ceník platný od 1.1.2014
 
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
 
Plátce DPH:
Převzetí účetnictví                                          od 500,- Kč dle náročnosti
Cena za 1 řádek v účetním deníku                  20,- Kč (jeden doklad obsadí obvykle více než 1 řádek)
Práce na uzavření roku                                   od 1 000,- Kč dle náročnosti
 
Neplátce DPH:
Převzetí účetnictví                                          od 500,- Kč dle náročnosti
Cena za 1 řádek v účetním deníku                  25,- Kč
Práce na uzavření roku                                   od 1 000,- Kč dle náročnosti
 
 
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
 
Plátce DPH:
Převzetí účetnictví                                          od 200,- Kč dle náročnosti
Cena za 1 řádek v peněžním deníku               25,- Kč
 
Neplátce DPH:
Převzetí účetnictví                                          od 200,- Kč dle náročnosti
Cena za 1 řádek v peněžním deníku               20,- Kč
 
 
VEDENÍ MEZD
 
Zpracování mezd                                            250,- Kč/zaměstnanec a měsíc
Nástup/výstup zaměstnance                            150,- Kč
 
 
ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
 
Daň z příjmů fyzických osob – podnikatel (včetně vyplnění přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu                                                      1 500,- Kč
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanec  500,- Kč        
Daň z příjmů právnických osob                      3 000,- Kč
Silniční daň                                                     250,- Kč za první vozidlo,
                                                                       150,- Kč za každé další vozidlo
Daň z přidané hodnoty                                   500,- Kč
 
Vyplnění přehledu pro správu sociálního zabezpečení          500,- Kč
Vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu                500,- Kč
 
 
Zastoupení na úřadech                                    300,- Kč/hod
 
Mé ceny za služby jsou smluvní, stanoveny vždy  individuálně po dohodě s klientem. Je možné dohodnout se:
  • na měsíční paušální částce, stanovené podle předpokládaného množství zpracovávaných dokladů, která bude po určité době přehodnocena v závislosti na změnách počtu dokladů a rozsahu požadavků klienta na mé služby
  • na sazbě za jednotlivou položku dokladu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one